09.14.2018

Լեզու

Ուղղագրություն, ուղղախոսություն.

  1. էջ 11, վ. 48-ից
  2. էջ 9, վ. 34-ից
  3. էջ 12, վ. 59-ից
  4. էջ 13, վ. 66-ից

Գրականություն
«Սասունցի Դավիթ»

Պատումների վերհիշում, քննարկում։

  1. 196-197, վ. 14-ից
  2. 204, վ. 16-ից
  3. 192, վ. 12-ից
  4. 211, վ. 8-ից