09.18.2018

Հայոց լեզու

Ուղղագրություն, ուղղախոսություն.

  1. էջ 11, վ. 48-ից
  2. էջ 9, վ. 34-ից
  3. էջ 12, վ. 59-ից
  4. էջ 13, վ. 66-ից

Գրականություն

Հայ միջնադարյան գրականություն.

  1. Ֆրիկ- 13-րդ դար-
  2. Առակագրություն. Մխիթար Գոշ — «Բամբակենին և սոսին», , «Ոսկին և ցորենը», «Արջ և մրջյուն», «Աստղերը և Լուսինը»
    Վարդան Այգեկցի- 12-րդ դար -Իմաստուն զինվորը, Եզը և ձինԱյրի կինն ու իշխանը
  3. Քուչակ— 16-րդ դար։
  4. Սայաթ-Նովա- 18-րդ դար «Դուն էն գլխեն իմաստուն իս», «Աշխարհումս ախ չիմ քաշի», «Աշխարհս մե փանջարա է», «Թամամ աշխարհ պտուտ էկա»