09.20.2018

Մեծատառերի, բարդ բառերի բաղադրիչների գծիկով, անջատ և միասին գրության կանոնները.

  1. էջ 13, վ. 48-ից
  2. էջ 9, վ. 34-ից
  3. էջ 12, վ. 59-ից
  4. էջ 13, վ. 66-ից