09.26.2018

Հայոց լեզու

Ուղղախոսություն, շեշտ, վանկի տեսակները, գաղտնավանկ։

Հնչյունափոխություն

  1. Էջ 15, 77-ից
  2. էջ 14, 70-ից
  3. էջ 16, 90-ից
  4. էջ 25, 148-ից

 

Գրականություն

Խաչատուր Աբովյան, կենսագրություն, «Հառաջաբան» («Վերք Հայաստանի»)

Միլայել Նալբանդյան, կենսագրություն, «Իտալացի աղջկա երգը», «Մանկության օրեր»,  «Ազատություն», «Ապոլլոնին», «Վազող ջրին»