09.28.2018

Հնչյունափոխություն

  1. Էջ 17, 95-ից
  2. էջ 14, 70-ից
  3. էջ 16, 90-ից
  4. էջ 25, 148-ից

Գրականություն

  1. էջ 199, 31-33
  2. էջ 208, 43-45
  3. էջ 197, 43-52
  4. էջ 213, 23-24

Պետրոս Դուրյան. կենսագրությունը, «Իմ ցավը», «Սիրել», «Տրտունջք», «Լճակ»