10.03.2018

Հայոց լեզու

Բառագիտութուն, իմաստաբանություն։ Բառերի տեսակներն ըստ ձևի և բովանդակության. հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ, բազմիմաստ և մենիմաստ բառեր։ (էջ27- 33՝ վ.45)։

Գրականություն

Հակոբ Պարոնյան  «Մեծապատիվ մուրացկաններ»  (1. էջ 201, առ.  36-41, 2. էջ 209, 49-51, 4 էջ215, 33 )