10.10.2018

Հայոց լեզու

Բառիմաստ. բառախաղ քիչ հանդիպող բառերով։

Գրականություն

  1. էջ  200, 36-203, 54 = 252