11.21.2018

  1. Ինքնաստուգում՝ որքան կարող եմ քննությունից հավաքել այսօրվա դրությամբ։
  2. Հարցաթերթի լրացում-հարցաթերթ ( լրացնելու համար՝ 55 րոպե, ստուգելու համար՝ 10 րոպե)
  3. Գրավոր մեկնաբանություն՝ ինչ տվեց ինքնաստուգումը (25 րոպե)։