Արվեստը մեր շուրջ

Նպատակը՝ ուսումնասիրել այն արվեստագետներին, որոնք գործում են մեր շուրջը, որոնց ստեղծագործությունը հետաքրքիր է, բայց առիթ չենք ունեցել առնչվելու, կամ որոնց ստեղծած աշխատանքներից օգտվում ենք, բայց հեղինակներին լավ չենք ճանաչում։

Միջոցը՝ ընթերցանություն, տեղեկությունների փնտրտուք, այցելություն թանգարաններ, արվեստանոցներ և ցուցադրություններ։

Առաջիկա ուսումնասիրելիք հեղինակները.

  1. Վիգեն Ավետիս. (համագործակցություն Սոֆյա Այվազյանի խմբի հետ)
  2. Էդուարդ Տեր-Ղազարյան (միկրոքանդակ)
  3. Դավիթ Մինասյան (քաղաքային արձաններ. համագործակցություն Սոֆյա Այվազյանի հետ)

Արդյունքը՝ ճանաչած հեղինակների մասին սովորողների էսսեների ժողովածու։

Արդյունքներ՝ 1, 2, 3, 4, 5