Ապրիլի 1 -5

Արևելյան գրականություն, միջմշակութային կապեր

Նախագիծ

Ժամանակը՝ ապրիլի 1-5

Մասնակիցները՝ Ավագ դպրոցի սովորողները

Ուղղությունները.

Ընթացքը.

Նախապատրաստական՝ Սովորողնրի՝ ուղղության անհատական ընտրություն։ Նյութերի ուսումնասիրում, անհատական քննարկումներ, էսսեներ։ Նույն ոճով ու տաղաչափությամբ ստեղծագործելու փորձեր։

Ներկայացման փուլ՝ ընդհանուր քննարկումներ, ձայնագրություններ. հրապարակումներ։

Մնայուն արդյուք՝ Ընթերցումների ձայնագրություններ, էսսեների հավաքածու։