էլեկտրոնային ամսագիրը՝ ինքնակրթության գործիք

Ճիշտ է, ինքնակրթությունը ամեն մրդու հմար կարող է մի բան նշանկել, բայց երբ մի խումբ մարդկանց հետաքրքրութունը համընկնում է, նրանք համախմբվում ենք այդ հետաքրքրության շուրջ, ստեղծում ընդհանուր արդյունք։ Այդպիսի արդյունք է լրագրողական խմբի «Օրագիր» լրատվական-ժամանցային էլեկտրոնային թերթը, որտեղ խմբի սովորողներից յուրաքանչյուրը գտնում հնրայնացնում է իրեն հետաքրքրող թեման՝ դարձնելով հրթկը ինքնակրթության միջոց։ Սովորողներն այստեղ վերաշարադրում, երբեմն էլ թարգմանում են տարբեր լրատվականից կամ այլ պարբերականներից քաղած լուրը, սովորում են մեկնաբանել այդ լուրը, առաջին փորձերն են անում ինքնուրույն հետազոտության, հմտանում են տեղեկությանը քննական վերաբերմունքով մոտենալու մեջ։

Էլեկտրոնային օրաթերթը նպաստում է նաև հաղթահարելու բարդույթները, կայունացնելու ինքնագնահատականը, նորանոր թեմաներ գտնելու, ուսումնասիրելու, հետաքրքությունն ու ճանաչողությունն ընդարձակելու։

«Օրագիր» օրաթերթը։