Ծրագրեր (2018-19)

  1. «Քերականություն»,
  2. «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» (շրջանավարտների համար)
  3.  «Թարգմանություն»
  4.  ռադիոլրագրություն «Էթիկետ» և «Սուրհանդակ»
  5. Լրագրություն (ընդհանուր)։