«Կարդում ենք» (հունվարյան)

«Կարդում ենք դասական արձակ» . քննարկումների փուլ։

  1. Նախապատրաստական փուլ. պատասխանատուն խմբում ներկայացնում է ստեղծագործությունը, առանձնացնում քննարկմանն առաջարկվող շեշտադրումները։ Կտատարվում են ճշտումներ՝ դասընկերների առաջարկները հաշվտ առնելով։
  2. Քննարկման նախապատրաստում. պատասխանատուն գրում է հայտարարության տեքստը, նախապատրաստում է հրավիրվող սովորողների և դասավանդողներ, նաև այլ մասնակիցների ցուցակը, ընկերների հետ կազմակերպում է տեղեկացումը։ Ում հնարավոր չէ տեղում հրավիրել, կազմակերպում են էլհասցեով անհատական հրավեր։
  3. Պատասխանատուն դասընկերների հետ ապահովում, դասավորում է հավաքի տեղը, ընդմիջումը, լուսաբանումը, այլ մանրամասներ, անցկացնում է քննարկումը։
    Առաջիկա քննարկումների համար նախատեսվում են.