03.04.2020

Կարդա Հովհ.Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմը։ Փորձիր բնութագրել,

  1. Թաթուլ իշխանին
  2. Նադիր Շահին
  3. Թմկա տիրուհուն։
  • Մեկնաբանիր նախաբանը։ Թափառական աշուղի խոսքը գնահատիր՝ ինչ ձևով է հրավիրում իրեն լսելու, ինչպես է գրավում։ Ի՞նչ ենթատեքստով է սկսում պատմությունը։
  • Գտիր բոլոր կերպարների թե՛ դրական, թե՛ բացասական հատկանիշները։ 
  • Էսսե գրիր «Թմկաբերդի առումը» պոեմի շուրջ։