09.23.2019

  1. Հայերենի հոլովները։ Ուղղական-հայցական, սեռական-տրական, տրական-հայցական հոլովների իմաստները։Առաջադրանք
    Նախորդ առաջադրանքի ստուգում։
  2. Փակագրծում տրված բառերից ընտրիր ճիշտ տարբերակը տրված նախադասության համար։ Գտիր նախադասության գոյականները, որոշիր հոլովները։ Եզակի թվով դրված գոյականները դարձրու հոգնակի։
    11-եր2png