02.18.2020

Թումանյանիքառյակները

  • Քառյակ բանաստեղծական տեսակը։ Քառյակի դասական հանգավորումը։
  • Օմար Խայամի քառյակները՝ Vnews , Գրական թերթ , Mediamag ։
  • Համեմատում թեմաների, գրելու ոճի, հանգավորման։
  • Թումանյանի քառյակների հանգավորումը։