24-րդ դաս

  1. Կարդում ենք իրանական պոեզիա։

 Իրանական հին և նոր պոեզիայի նմուշներ.

Առաջին երեքը իրանական հին պոեզիայի ներկայացուցիչն են։ Երկրորդ եռյակը ժամանակակից պոեզիա է։ Հարկավոր է կարդալ, հեղինակների (հների) մասին տեղեկություններ գտնել, հին ու նոր պոեզիան համեմատել ու գնահատել՝ ըստ սեփական ճաշակի (ոչ թե թիվ նշանակել, այլ բառերով գրել՝ ինչն է հետաքրքիր, ինչն է անհասկանալի՝ եթե այդպես ես զգում, կամ ինչ որ զգում ես)։

2. Էսսե՝ «Իրանական պոեզիան՝ իմ դիտանկյունից» թեմայով։