27-րդ դաս

Կարդա հայկական միջնադարյան խաղիկները։ Առաջարկում եմ կարդալ հատկապես նշված քառյակները. 1, 5, 8, 12, 15, 22, 28, 29, 32, 37, 43, 47, 59, 84, 88, 91, 93։

Տեղեկություններ գտիր Նահապետ Քուչակի և հայրեն բանաստեղծական տեսակի (քառյակի) մասին։

Տպավորությունդ գրիր հայրենների մասին։