10.03.2019

Կայուն կապակցություններ. ինչ նշանակություն ունեն թևավոր խոսքերն ու շրջասությունները։

Ծանոթացում շրջասությունների ու թևավոր խոսքերի բառարաններին։ Ընթերցումներ։

Առաջադրանք

  1. Գտիր Ադամի հագուստ, բժշկության հայր, երեք կրոնների քաղաք, թռչող գորգով հայը, վարդագույն քաղաք շրջասությունների բացատրությունը։
  2. Գտիր առատության եղջյուր, դանայան տակառ, երկնքից մանանա, գորդյան հանգույց, պյուռոսյան հաղթանակ թևավոր խոսքերի բացատրությունը։

Մի քանի օրինակով ընկերներիդ առաջարկիր կռահել՝ դրանք ինչ են նշանակում։Եթե չկարողանան գտնել, ինքդ բացատրիր։