10.04.2019

Գրաբար

Կարդա «Արտաշես և Սաթենիկ» պատմության 2-րդ և 3-րդ պատվածները։ Համեմատիր աշխարհաբարի հետ։ Մեկնաբանիր

  • Սաթենիկի արարքը։
  • Ալանաց արքայի պատասխանը արտաշեսի դայակ Սմբատին։
  • Արտաշեսի արարքը։

Անգիր սովորիր «Հեծաւ արի արքայ Արտաշես…» հատվածը։

Կարդա «Որսորդ և Կաքաւն» առակը. (էջ 21)։ Մեկնաբանիր առակի խրատը։ Վերածիր առակը աշխարհաբարի։ Ձայնագրիր գրաբար կարդացածդ հատվածներից մեկը։