10.24.2019

Մխիթար Գոշի, Նրա «Դատաստանագրքի», Գոշ գյուղի և Գոշավանքի մասին տեղեկատվական տեքստերի ընթերցում։

Ընթերցումներ «Դատաստանագրքից», Գլուխ Ե , Զ, ԼԶ, ԽԷ, ԿԳ, ԿԴ և այլն։

«Դատաստանագրքի» մասին տեքստի կազմում։