10.25.2019

Մտածողության համատեքստը

«Հետաքրքրասեր Բեսսին» պատմվածքի քննարկումը անկանխակալ մտածողության տեսանկյունից։

Քննարկման հարցերի պատրաստում։