09.10.2019

  1. Բառապաշարը՝ լեզվի հիմինական մաս։ Լեզվաընտանիք։
  2. Հնդեվրոպական լեզվաընտանիք։ Հայերենի տեղը հնդեվրոպական լեզուների շարքում։
  3. Գրառում՝ ինչ սովորեցի լեզուների և լեզվաընտանիքների մասին։
  4. Բառապաշար։ Արմատական բառարան՝ բառերի ծագումնաբանությունը գտնելու հնարավորություն։

Առաջարկ՝

  1. ստուգաբանության հետաքրքիր ձեռնարկ է «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» Պետրոս Բեդիրյանի աշխատությունը։ Կարդա։ Ընտրիր 5 ամենահետաքրքիր բացահայտումները քեզ համար, խոսիր դրանց մասին։

Համացանցում գիրքը չկա, բայց կարող եք վերցնել գրադարանից, գրադարանում շատ ունենք։