09.13.2019

Կարդում ենք գրաբար.

Գրաբարի ձեռնարկ-մաս 1-ին

«Քրիստոս ի մեջ մեր յայտնեցաւ» տաղը կարդա բարձրաձայն։ Վերածիր տաղը աշխարհաբարի։

Կարդա «Առավօտ լուսոյ»-ից տրված հատվածը, վերածիր աշխարհաբարի։ Կարդա Ներսես Շնորհալու մասին, հետաքրքիր փաստերը գրառիր քո բլոգում։

Կարդա նաև հանելուկները ։

Կարդա «Քրիստոս ի մեջ մեր յայտնեցաւ» շարականը Կոմիտասյան պատարագից։ Վերածիր աշխարհաբարի։

Կարդա էջ 10-ի տեքստը, կատարիր առաջադրանքները։