09.17.2019

Հայկական կրթօջախների մասին սովորողների քաղած տեղեկությունների հաղորդում։

Քերականություն. Բառ, նախադասություն, տեքստ։ Միավորների նշանակությունը, դրանց տեղը տվյալ միավորի մեջ։

Բառ, բառիմաստ, բուն և փոխաբերական իմաստներ։ Փոխառյալ բառեր։ Բառերի ստուգաբանություն։

Բառարանի ընթերցում. Գտիր «արկ», «առ», «Էջ», «ուշ» հոդվածները, կարդա, բացահայտումներդ գրառիր քո բլոգում։

«Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գրքի հոդվածների ուսումնասիրում։