09.18.2019

Ռիչարդ  Բախ. «Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով ճայը»։

Սկզբունքները՝

  1. ձգտում
  2. ինքնուրույնություն
  3. հավատարմություն ինքն իրեն
  4. 2-րդ մասից՝ անընդհատ կատարելագործվելու ձգտում
  5. իր իմացածը փոխանցելու ցանկություն և ծրագիր
  6. 3-րդ մասից՝ առաքելության կատարումը, զիջումը եկող սերնդին։

Տեղեկություն.

Բուդդայականություն -սկզբունքներ, ճշմարտություններ, հիմունքներ, Բուդդայի տասը պատվիրանները

Հաջորդ դասի համար դիտարկիր «Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով ճայը» վիպակը բուդդայականության տեսանկյունից (գրավոր)։