09.20.2019

Գրաբարի ձեռնարկ-մաս 1-ին

Կարդա  «Ձմեռն էանց» բանաստեղծությունը (էջ 9), ուսումնասիրիր բառարանը։ Կատարիր առաջադրանքները։

Հիշիր «Արտաշես և Սաթենիկ» պատմությունը, կարդա այդ պատմության մի հատվածը (էջ 10)։ Կարդա նաև աշխարհաբար հատվածը, համեմատիր։ Գտիր բառային տարբերությունները։