09.26.2019

Կարդում ենք «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գիրքը։ (43-ից սկսած հոդվածների ընթերցում)։ Սովորողների գրառումների ընթերցում, զրույց բառերի աշխարհի շուրջը։