03.10.2020

Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասություններ։ Ստորադասական շաղկապի զեղչումը (փոխարենը դրվում է բութ)։

Առաջադրանք՝ Գտիր բարդ նախադասությունները։ Երկրորդականների կապակցման միջոցները որոշիր։10