11.05.2019

Ինքնագնահատում

Նախադասությունը՝ տեքստի բաղադրիչ։ Նախադասությունների հաջորդականությունը, իմաստային կապը։ Ավելորդ բառեր, դրանց նշանակությունը բանավոր խոսքում, դրանց ավելորդությունը գրավոր խոսքում։

Առաջադրանք

  1. Ընտրիր ռուսերեն առակներից կամ անգլերեն նորություններից մեկը (կամ ինքդ ընտրիր՝ որ լեզվից և որտեղից), թարգմանիր՝ պահելով հայերենին հատուկ կառույցները, բառապաշարը։
  2. Փոխանակիր թարգմանությունդ ընկերներիցդ մեկի հետ, փոխադարձաբար խմբագրեք միմյանց թարգմանությունը։