11.20.2019

Կարդա պատմվածքը

  • Փորձիր բնութագրել Մորթոնսոնին. հիմնավորիր բնութագիրդ։
  • Գտիր բնավորության այն գծերը. որոնք այս պատմվածքում ծաղրվում են։
  • Բարձրաձայն կարդա քեզ ամենից շատ դուր եկած հատվածը։
  • Տեղեկություններ գտիր Ռոբերտ Շեքլիի մասին։
  • Ընտրիր Շեքլիի ասույթներից երեքը ռուսերենից կամ անգլերենից, թարգմանիր դրանք հայերեն, դրանցից մեկը հիմնավորված հերքիր կամ հաստատիր։