09.02.2019

  1. Նոր սովորողների հետ ծանոթացում։
  2. Կրթական հավակնությունների քննարկում.
  • Ինչն է կարևոր իմ կրթության ընթացքում
  • Ինչն է ավելորդ
  • Ինչն է պակասում։
  • Պետական և կրթահամալիրային ուսումնական պլանների, ծրագրերի ուսումնասիրում, համեմատում։ Աշխատանք խմբերով։
  • Անհատական գրառումներ ուսումնական հավակնությունների մասին բլոգներում։