09.05.2019

Գնահատում.

 • Որքանով է իմ վարքը կախված ուրիշի, այդ թվում և ուսուցչի գնահատումից։
 • Որն է ուսուցման մեջ գնալհատման դերը։
 • Գնահատման ինչ տեսակներ են օգտագործվում։
 • Իմ կարծիքով գնահատման որ ձևն է ամենահարմարը։
 • Արդար ու անարդար գնահատման մասին։
 • Գրառումներ քննարկման թեմաներով։
 • Քննարկման թեմայի որոշում։

Թեմաների առաջարկ՝

 1. Ազատության չափը դպրոցում. ստիպե՞լ, թե չստիպել սովորել։
 2. Ընտրության իրավունք և ընտրության կարողություն. ես գիտե՞մ՝ ինչ եմ ուզում սովորել։
 3. Գնահատումը օգնում, թե՞ խանգարում է ուսուցմանը։
 4. Եթե քննությունները չլինեին, ինչպես կկազմակերպեի իմ ուսումնական տարին։