09.12.2019

  1. Անտուան Մեյե
  2. Հայնրիխ Հյուբշման
  3. Նիկողայոս Մառ
  4. Հրաչյա Աճառյան
  5. Մանուկ Աբեղյան
  6. Գրիգոր Ղափանցյան
  7. Գևորգ Ջահուկյան

Գրառում ՝ հայագիտությունն իր ճյուղերով-որն է ամենահետաքրքիրը։