09.19.2019

  1. Գոյականի հոլովը։ Հայերենի հոլովները։ Ուղղական-հայցական; սեռական-տրական-հայցական հոլովների տարբերակումը։ Բացառական, գործիական, ներգոյական հոլովների կազմությունը։ Հոլովական իմաստ և հոլովի ձև։

Առաջադրանք

  1. Ընտրիր ներքևում տրված բառերից, անհրաժեշտ փոփոխություններ արա և տեղադրիր բաց թողած տեղերում։
  2. Գտիր գոյականները, որոշիր՝ որ հոլովով են դրված։

11-եր