09.27.2019

Լեզու նախնյաց-ից Էջ  21 (38)-ի առակի ընթերցում (բարձրաձայն)։ Բառարանի ուսումնասիրում։ Վերածում աշխարհաբարի։ Առակների ձայնագրում։