09.20.2019

lezu-naxnyac

Նախորդ առակների շուրջ սովորողների դատողությունների քննարկում։

Էջ  21 (38)-ի առակի ընթերցում (բարձրաձայն)։ Բառարանի ուսումնասիրում։ Վերածում աշխարհաբարի։ Առակների ձայնագրում։