02.21.2020

  • Օմար Խայամի քառյակները՝ Vnews , Գրական թերթ , Mediamag ։
  • Ընդհանրապես արևելյան քառյակներ՝ Խաղանի , Ռուդաքի
  • Համեմատում Թումանյանի և արևելյան քառյակների թեմաների, գրելու ոճի, հանգավորման։
  • Թումանյանի քառյակների հանգավորումը։

Առաջադրանք,

Գրառում արա Թումանյանի քառյակների շուրջ։