10.04.2019

Գրաբար

Կարդա «Էշք Սաւուղայ» առակը (էջ 28 (97), աշխարհաբար փոխադրիր այն։

Մեկնաբանիր առակի խրատը։