11.12.2019

  1. Բուկովսկու և Ուիթմենի բանաստեղծությունների համեմտում։ Էսսեների ընթերցում։
  2. Ընթերցանություն. Ուիթմեն «ԵՎրոպա», Ալեն Գինզբերգ «Ամերիկա»։
  3. Ալլեն Գինզբերգ. «Ոռնոց»

Տեղեկություն՝ «Բիթ սերունդ»

Մտքերի փոխանակում։ Հատվածների ընտրում, ընթերցում։