11.19.2019

  1. Ընտրած բանաստեղծություններից հատվածների ընթերցում։ Սցենարի հատվածների պատրաստում։ Սցենարի ուրվագծում։
  2. Կատարած քերականական աշխատանքների վերլուծություն։