12.03.2019

Լևոն Շանթ. «Հին աստվածներ»։

Ընթերցանություն։ Դիտարկումներ դրամայի շուրջ.

  • Սիմվոլիկան
  • Գլխավոր կերպարները (վանահայր և երիտասարդ աբեղա)
  • Հանրությունը (զգացմունքները, կյանքից սպասելիքները, պատասխանատվության աստիճանը և այլն)
  • Ռացիոնալն ու իռացիոնալը դրամայում։
  • Բնազդները, դրանց նշանակությունը։
  • Կյանքի պայքարը, կյանքի բովանդակությունը։
  • Մարդու ինքնագնահատականը։
  • Սեր և դրա դրսևորումները։
  • ԻՆքնադրսևորում, ինքնաիրացում։