Կարդում ենք. քննարկում. «1984»

  1. Վեպի մասին՝ ընդհանրապես։
  2. Սովետական ժամանակաշրջանին կարճ անդրադարձ։
  3. Հիմնական կետերը.
  • սոցիում և ղեկավարություն. ինչ է կարելի սոցիումին։ Կենցաղ, մատչելին և անմատչելին. ՀԱՐՑ՝ ով է որոշում՝ սոցիումին ինչը մատչելի լինի.
  • պատմություն, պատմության խմբագրում. տոտալիրատիզմ, անհատի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը.
  • Կրթության դերը. բառապաշար. մտքերը արտահայտվում են բառապաշարով, սակավ բառապաշարը տանում է մտքերի սակավության։ Բառարանը։ Հրաժարումը հոմանիշներից (նրբիմաստ՝ ենթատեքստ)
  • Ամենասարսափելին անհատականության համար՝ ինքնության կորուստ։
  • Ինչ ենք սովորում այս վեպից։
  • Գրառումներ վեպի շուրջ։