09.10.2019

Ուղղագրության հիմնական կանոնների կրկնություն

  • Ձայնավորների ուղղագրությունը
  • և-ի և յ ձայնակապի ուղղագրությունը
  • բաղաձայնների ուղղագրությունը- (շտ. 2017, մաս 1-ին, էջ 1-9)

Գրականություն

Ակսել Բակունցի պատմվածքներից ստացած տպավորությունները։ (1-ին-Էջ 222՝ 143-148, 2-րդ-229՝ 177-186, 4-րդ-227՝ 97-105)։

Առաջիկա ընթերցանության համար՝ Շիրվանզադե. «Պատվի համար», Դեմիրճյան. «ԱՎելորդը», Պարոնյան «Մեծապատիվ մուրացկաններ»։