09.12.2019

Անդրադարձ ֆլեշմոբի հարցերին

Բաղաձայնների ուղղագրությունը։ Ընդհանուր կանոններ։ Միասին, անջատ գծիկով գրվող բառեր։ Բաղադրյալ հատուկ անունների գրությունը։
Վարժություններ

Հին գրականություն. Մաշտոց, Կորյուն, Եզնիկ Կողբացի։ Պատմագրություն. Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բուզանդ, Եղիշե, Խորենացի, Ղազար Փարպեցի։

Խորենացի. Հայոց պատմութուն. «Ողբ» , ընթերցանություն, վերլուծություններ։