09.17.2019

Բաղաձայնների ուղղագրությունը։ Ընդհանուր կանոններ։ Միասին, անջատ գծիկով գրվող բառեր։ Բաղադրյալ հատուկ անունների գրությունը։
Վարժություններ (Էջ 7-9, 11, 13)

Հին գրականություն. Մաշտոց, Կորյուն, Եզնիկ Կողբացի։ Պատմագրություն. Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բուզանդ, Եղիշե, Խորենացի, Ղազար Փարպեցի։

Խորենացի. Հայոց պատմութուն. «Ողբ» , ընթերցանություն, վերլուծություններ։

(էջ  194-195)