09.18.2019

Բարդ բառերի գրությունը։ Բաղադրյալ հատուկ անունների գրությունը։ Այբուբենի տառերի թվային արժեքները։ Հնչյունափոխություն (Էջ 11-16)։