09.19.2019

Գրականություն

  1. Պատմագրություն
  2. Առասպելներ
  3. «Սասնա ծռեր» էպոսը
  4. 10-րդ դարի պոեզիան՝ Նարեկացի (էջ 195-197)

 

Հայոց լեզու

Հնչյունափոխություն, հիմնական կանոնները։ Արմատի և ածանցի հնչյունափոխություն։ Հնչյունափոխություն և սղում։ Ձայնավորի և երկհնչյունի հնչյունափոխություն (Էջ 16-18)։