09.24 2019

Հայոց լեզու

Հնչյունափոխություն, հիմնական կանոնները։ Արմատի և ածանցի հնչյունափոխություն։ Հնչյունափոխություն և սղում։ Ձայնավորի և երկհնչյունի հնչյունափոխություն (Էջ 16-18)։

Գրականություն

  1. Առասպելներ
  2. «Սասնա ծռեր» էպոսը
  3. 10-րդ դարի պոեզիան՝ Նարեկացի (էջ 195-197)