09.26.2019

Գրականություն

  1. «Սասունցի Դավիթը» համահավաք բնագիր (3-192, 4-211)
  2. Միջնադարյան գրականություն, Նարեկացի. կյանքը, տաղերը, Տաղ Վարդավառի (աշխարհաբար),  Մեղեդի ծնդեան (աշխարհաբար)- ընթերցանություն, հարցերին անդրադարձ։
  3. Տանը գտնել կարդալ Գոշի և Այգեկցու առակները, համեմատել դրանք։

Լեզու

Բառակազմություն. հապավում, տեսակները։ Ածանցավոր բառեր։ Ածանցներ, որ թաքնված են բառում։ (էջ 39-ից)